تعرفه‌هاي دفتر فناوري اطلاعات
 اختصاص فضاي وب( Web Hosting)
 سرور اختصاصي (DEDICATED SERVERS)
 اشتراک فضا (CO-LOCATION)
 سرویس VPS
 خدمات پيام کوتاه SMS