تماس با دفتر فناوري اطلاعات
 • تلفنهای تماس: 
  • تلفنخانه سازمان مرکزی:  7-88828051
  • تلفنخانه مجتمع عصر انقلاب:  7-66281001
  • گروه سرویسها و مرکز داده‌های علمی:  88838323
  • گروه ارتباطات و شبکه علمی کشور:  88834351-88849040
  • پشتیبانی و امور مشترکین:  88834102

 • نمابر: 
  • دفتر مدیریت:  88826627
  • پشتیبانی و امور مشترکین:  88834102
  • گروه سرویسها و مرکز داده‌های علمی:  88838357
  • ارتباطات و شبکه علمی کشور:  88834106

 • آدرس:  تهران - ميدان فردوسی، خيابان شهيد عباس موسوی (فرصت)، پلاک 71، طبقه چهارم.
 • دفتر فناوری اطلاعات
  • تلفن:  56276619 021
  • نمابر:  56276621 021
  • نشانی:  تهران، بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، بعد از ميدان پارسا، انتهای خيابان انقلاب، مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب

 • مرکز داده‌های علمی(ديتاسنتر)
  • تلفن:  88838323,25 021
  • نمابر:  88838357 021
  • نشانی:  تهران، ميدان فردوسی، خيابان شهيد عباس موسوی(فرصت)، پلاک 27، طبقه پنجم.