معرفي دفتر فناوري اطلاعات
معرفی دفتر فناوری اطلاعات
دفتر فناوري اطلاعات از سال 1364 با توجه به اهميت اطلاعات روزآمد در پشتيباني علمي از محققين كشور ، تلاش به برقراري ارتباط و استفاده از بانكهاي اطلاعاتي خارجي نمود و تقريبا تا سال 74 كليه موسسات و سازمانهايي كه به صورت Online از بانكهاي اطلاعاتي خارجي استفاده مي كردند مشترك سازمان بودند و از امكانات مخابراتي ، آموزشي و يارانه دولتي آن استفاده مي كردند. اين دفتر نقش واحد مركزي و سياستگزار براي واحدهاي مشابه در مراكز سازمان در 9 شهر كشور را به عهده داشت. ليكن از سال 74 توسعه سريع فناوري اطلاعات و طرح مباحثي چون اينترنت ، تور جهان گستر ، سخت افزارها و نرم افزارهاي قويتر و كارآمد و ضرورت همگامي با تحولات جهاني ايجاب مي نمود كارگزاران و تصميم گيران ستادي سازمان نسبت به ساماندهي انواع ديگري از فعاليتها نيز اقدام نمايند از جمله پياده سازي تابلو اعلانات الكترونيكي(BBS) سازمان كه با استقبال طيف گسترده اي از كاربران ، دانشجويان و محققين روبرو شد و در اين زمينه نيز تبديل به يكي از بهترين ارائه دهندگان خدمات اطلاعاتي شد. در همين راستا سازمان بتدريج سياستهاي خود را به سمت ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي داخلي ، گسترش خدمات ، ايجاد جريان اطلاعات در بين مراكز دانشگاهي و محققين ، اجراي طرحهاي بزرگ ملي معطوف نمود. اين دفتر فعاليتهاي خود را از طريق 4 گروه به انجام مي رساند و شرح وظايف هر گروه در راستاي تامين اهداف مجموعه و ارائه خدمات بهتر و سريعتر به کاربران شبکه تدوين شده است.

ماموريت :
گسترش نظام مند جريان اطلاعات علمي و مديريت محتوا و خدمات اطلاع رساني در سازمان و حوزه هاي آموزش عالي، تحقيقات و فناوري

اهداف:
 توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش، تحقيقات و فناوري
 ايجاد يكپارچگي بين اطلاعات علمي در كشور براي ارتقاي سطح آموزش،تحقيقات و فناوري
 فراهم ساختن دسترسي به منابع اطلاعات داخلي و خارجي در فضاي امن ديجيتالي
 استقرار و تثبيت نظام هاي مبتني بر اصول فناوري اطلاعات براي ايجاد سازمان الكترونيكي

اهم وظايف دفتر
فعاليتهای اين مجموعه وظايف ملی - فراسازمانی و درون سازمانی را شامل می‌شود که در حوزه ملی-فراسازمانی، پروژه شبکه علمی کشور را پيشتر اجرا و به بهره‌برداری رسانده است. پروژه مرکز داده‌های علمی کشور را اخيراً راه‌اندازی و افتتاح نموده است و پروژه ملی امنيت را در آينده‌ای نزديک به انجام خواهد رساند.
افزون بر اين مديريت ، ساماندهي ، پياده سازي و پشتيباني امور جاري ، طرحها ، خدمات و تجهيزات شبکه‌اي کامپيوتري سازمان در حوزه فناوري اطلاعات را به عهده دارد و هدف آن تسريع ، تسهيل و گسترش کاربرد سيستمهاي اطلاعاتي و ارتباطي در راستاي اهداف سازماني است. دفتر فناوري اطلاعات علاوه بر طراحي ، توسعه و پشتيباني سيستمهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي براي سازمان و واحدهاي ذيربط ، پايه ريزي و پياده سازي شبکه علمي کشور را در سال 1379 به انجام رسانيد و با اتصال بيش از 100 مرکز دانشگاهي و تحقيقاتي در سراسر کشور اينترانت ملي را محقق ساخت و در سال 1386 با ساخت و افتتاح مرکز داده هاي علمي وظايف خود را در چند محور به انجام رسانيده است.
  مديريت و توسعه كمي و كيفي شبكه علمي كشور
 مديريت، نگهداري، توسعه و ارائه خدمات مركز داده هاي علمي كشور
 ساماندهي و مديريت محتواي منابع اطلاعات علمي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
 ايجاد، توسعه و نگهداري امنيت فضاي ديجيتالي (ارتباطات، اطلاعات و شبكه)
 رسيدگي به امور متقاضيان، مشتركين و مشتري مداري
 راه اندازي و ارائه سرويس هاي متنوع اطلاعاتي و ارتباطي براي بهره گيري مشتركين شبكه علمي ، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي كشور
 بررسي مستمر نيازهاي اطلاعاتي و ارتباطي كاربران و به كارگيري مكانيزم هاي مناسب براي ارائه سرويس هاي مطلوب به آنان
 ساماندهي، اجرا و نگهداري سيستم هاي مورد نياز سازمان در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
 نگهداري و پشتيباني نرم افزارها و سخت افزارهاي رايانه اي و لوازم جانبي آن در سازمان
 اجراي طرح هاي تحقيقاتي و كاربردي با هدف دستيابي به دانش فني در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
 اطلاع يابي و اطلاع رساني در حوزة فناوري اطلاعات و ارتباطات
 ارائه آموزشهاي تخصصي فناوري اطلاعات به منظور تربيت نيروي انساني متخصص
 ارائه خدمات مشاوره اي ، آموزشي و تحقيقاتي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
 مطالعه و بررسي آخرين استانداردها و دستاوردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور ارتقاء كيفيت سرويس هاي ارائه شده توسط مركز