واحد‌هاي دفتر فناوري اطلاعات
واحدهاي دفتر فناوری اطلاعات
اين دفتر فعاليتهاي خود را از طريق 4 گروه به انجام مي رساند و شرح وظايف هر گروه در راستاي تامين اهداف مجموعه و ارائه خدمات بهتر و سريعتر به کاربران شبکه تدوين شده است.

 ارتباطات و شبکه علمي کشور
شبكه‌هاي‌ ارتباطي و اطلاعاتي زمينه لازم براي‌ انتقال‌ داده و فناوري‌ اطلاعات‌ در سطح‌ ملي‌ و جهاني را فراهم‌ مي‌نمايند در ايران شالوده ايجاد يك شبكه گسترده علمي براي اتصال مراكز پژوهشي وآموزشي با نام شبكه اختصاصي دانشگاهها از ســال 1373 در سـازمان پژوهشـهاي علمي و صنعتـي ايران پي ريزي شد و در سال 1377 به عنوان يك طرح ملي در وزارت علوم تحقيقات و فناوري آغاز به كار نمود و نهايتا يكي از گسترده ترين شبكه هاي WAN كشور با زيرساخت مستقل مخـابـراتي و اتصـال بيـش از 100 مركز آموزشي و دانشگاهي در آذر ماه 1379 افتتاح گرديد .
نگهداري و پشتيباني فني بستر ارتباطي شبکه علمي کشور با بيش از 100 مرکز دانشگاهي و تحقيقاتي که در استانها و شهرهاي مختلف کشور قرار دارند و ارائه خدمات اينترنتي و اينترانتي شامل امور فني مشترکين ، مديريت سايت شبکه ، نظارت بر سخت افزارها و نرم افزرهاي کنترلي براي اتصال يا قطع خطوط ارتباطي ، تامين پهناي باند مورد نياز ، مديريت ترافيک خطوط و ...

 سرويسها و مرکز داده‌هاي علمي
 • نگهداري و توسعه زير ساخت مركز داده هاي علمي كشور
 • تامين و مديريت پهناي باند اينترنتي و اينترانتي مركز داده هاي علمي كشور
 • نظارت، پايشگري ، تشخيص خطا و رفع اشكال ارتباطات مركز داده علمي كشور
 • ارائه سرويس هاي اينترنتي پايه نظير پست الكترونيكي ، انتقال فايل ، DNS
 • طراحي، پياده سازي و نگهداري وب سايت هاي مشتركين و ثبت دامنه
 • مطالعه و بررسي براي بهبود و ارائه سرويس هاي جديد به متقاضيان و مشتركين
 • ارائه سرويس هاي ميزباني (hosting) وب، سرويس هاي اختصاصي و اشتراكي
 • ارائه سرويس هاي پيشرفته نظير مجازي سازي، آموزش مجازي، تله كنفرانس
 • ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • مطالعه و بررسي آخرين استانداردها و دستاوردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • نظارت و بازرسي تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري در جهت بهبود برنامه ها و رويه ها
 • هدايت ، نظارت ، ارزيابي و كنترل كاركنان واحد ، برنامه ها و استفاده بهينه از امكانات

 امور رايانه
 • توسعه، نگهداري و پشتيباني فني شبكه محلي (LAN) سازمان
 • كنترل پهناي باند تخصيصي ، پايشگري ، خطايابي و رفع اشكال شبكه LAN
 • ارائه خدمات و پشتياني نرم افزاري واحدهاي سازمان نظير نصب، راه اندازي، پيكربندي و رفع اشكال نرم افزارهاي پايه و كاربردي
 • ارائه خدمات سخت افزاري به واحدهاي سازمان شامل تعمير، نگهداري و ارتقاء رايانه ها و لوازم جانبي آن
 • نظارت بر تهيه و انتخاب نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد تقاضاي واحدهاي سازمان
 • طراحي و پياده سازي سيستمها و نرم افزارهاي كاربردي مورد نياز واحد هاي سازمان
 • طراحي، پياده سازي و توسعه پورتال سازمان
 • فراهم ساختن امكان دسترسي به اينترنت و اينترانت براي كاركنان سازمان
 • ارائه سرويس هاي اينترنتي به كاركنان سازمان
 • ارائه خدمات اينترنت از راه دور
 • ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • مطالعه و بررسي آخرين استانداردها و دستاوردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • نظارت و بازرسي تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري در جهت بهبود برنامه ها و رويه ها
 • هدايت ، نظارت ، ارزيابي و كنترل كاركنان واحد ، برنامه ها و استفاده بهينه از امكانات


 امور مشترکين و بازار يابي
تعيين يا تغيير تعرفه هاي خدمات قابل ارائه به متقاضيان جهت تصويب در مراجع ذيصلاح ، رسيدگي به درخواست هاي متقاضيان ، تهيه و تنظيم قراردادهاي مشتركين و پيگيري براي عقد قرارداد ، انجام امور بازاريابي و مشتري مداري ، پيگيري و تنظيم قراردادهاي خريد خدمات مرکز نظير قراردادهاي نگهداري و پشتيباني تجهيزات، خدمات اينترنت ، تامين پهناي باند و...