خانم نرگس صميمی
 
نام : نرگس
نام خانوادگي : صميمی
نام واحد : گروه داده‌های علمی و باکهای اطلاعاتی
سمت : کاردان گروه داده‌های علمی و بانکهای اطلاعاتی