آقاي علیرضا نامجوصدر
 
نام : علیرضا
نام خانوادگي : نامجوصدر
نام واحد : گروه رايانه
رشته تحصيلی : نرم افزار
سمت : کارشناس نرم‌افزار گروه رايانه