خانم سارا صحتي
 
نام : سارا
نام خانوادگي : صحتي
نام واحد : گروه داده‌های علمی و باکهای اطلاعاتی
رشته تحصيلی : كامپيوتر-نرم افزار
سمت : كارشناس مسئول شبکه