آقاي فرهنگ خيري
 
نام : فرهنگ
نام خانوادگي : خيري
نام واحد : گروه امنيت فناوری اطلاعات
رشته تحصيلی : كامپيوتر- نرم افزار
سمت : کارشناس مسئول گروه امنيت
سابقه کار :
کارشناس مسئول واحد امنيت
علاقمندیها :
شبکه
امنیت
برنامه نویسی
دوره‌های تخصصی گذرانده شده :
1-امن سازي سيستم هاي اطلاعاتي(انجمن رمز ايران)
2-SNRS(سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران)
3-Linux(سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران)