آقاي عليرضا واحدي
 
نام : عليرضا
نام خانوادگي : واحدي
نام واحد : گروه رايانه
رشته تحصيلی : كامپيوتر - سخت افزار
سمت : کارشناس مسئول نرم‌افزار