خانم زهرا توسل پناهي
 
نام : زهرا
نام خانوادگي : توسل پناهي
نام واحد : گروه رايانه
رشته تحصيلی : مهنسی کامپیوتر و مهندسی صنایع
سمت : رئيس گروه رايانه
سابقه کار :
18 سال