خانم زهرا قانعي‌اسكوئي
 
نام : زهرا
نام خانوادگي : قانعي‌اسكوئي
نام واحد : دفتر مديريت
سمت : مسئول دفتر فناوری اطلاعات