خانم معصومه كياني ايرانپور
 
نام : معصومه
نام خانوادگي : كياني ايرانپور
نام واحد : گروه رايانه
سمت : کارشناس مسئول نرم‌افزار