دعوت به همکاری متخصص کامپیوتر در دفتر فناوری اطلاعات  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
ارتباطات و شبکه علمی کشور
گره هاي اصلي شبكه كه ستون فقرات زير ساخت را تشكيل مي دهند در شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، همدان، اهواز، كرج، قزوين، بابل، سمنان و قم قرار دارند. ارتباط مخابراتي شهرهاي مذكور تا تهران به صورت مستقيم و بدون واسطه برقرار شده است و بقيه شهرهاي كشور به لحاظ ارتباطي ، زيرمجموعه شهرهاي فوق مي باشند كه به صورت ستاره به آنها متصل مي گردند .
سرويسها و مرکز داده علمی
محتوا و مديريت منابع اطلاعاتي داخلي از مهمترين اهداف توسعه شبکه علمي کشور است و هدف غايي از بستر سازي و گسترش آن فراهم ساختن محيطي امن ، قابل دسترس ، سريع و آسان جهت تبادل اطلاعات و انتقال دانش بين مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي مي باشد.امور مشترکين و بازار يابي
تعيين يا تغيير تعرفه هاي خدمات قابل ارائه به متقاضيان جهت تصويب در مراجع ذيصلاح ، رسيدگي به درخواست هاي متقاضيان ، تهيه و تنظيم قراردادهاي مشتركين و پيگيري براي عقد قرارداد ، انجام امور بازاريابي و مشتري مداري ، پيگيري و تنظيم قراردادهاي خريد خدمات مرکز نظير قراردادهاي نگهداري و پشتيباني تجهيزات، خدمات اينترنت ، تامين پهناي باند و...
امور رايانه
مديريت و انجام امور IT سـازمان شامل طراحي سيستمهاي نرم افزاري مورد نياز واحدها و پژوهشکده ها ، خدمات شبکه اي و اينترنتي به کل سازمان در ساختمان مرکزي و مجتمع عصر انقلاب‌، پشتيباني سيستمهاي سخت افزاري ، شبکه داخلي، اينترنت ، طراحي وب سايت و روزآمد نمودن آنها ، خدمات ميزباني ‌Web Hosting، ارائه خدمات اطلاعاتي و ارتباطي به متقاضيان و کاربران داخل و خارج از سازمان و ...